اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

12 دوره آموزشی
305 دانشجو
18 ساعت آموزش

CompTIA  Network + 2018                                                  فصل اول الی فصل هشتم

2020 – CCNA Routing & Switching 2019                           فصل نهم الی فصل بیست و دوم

با خرید هر فصل – 15 دقیقه مکالمه رایگان اسکایپ برای رفع اشکال با مولف ، در زمان مناسب شما در نظر گرفته شده است.