اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

12دوره آموزشی
305دانشجو
18ساعت آموزش

CompTIA  Network + 2018                                                  فصل اول الی فصل هشتم

CCNA Routing & Switching 2019                         فصل نهم الی فصل بیست و دوم

با خرید هر فصل – 30 دقیقه مکالمه رایگان اسکایپ برای رفع اشکال با مولف ، در زمان مناسب شما در نظر گرفته شده است.